ชีวิตดีที่ BK Live

Office Events

BK Live มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนร่วมงานได้เข้ามาใช้สอยอย่างสะดวกสบาย แถมทางบริษัทยังมีจัดกิจกรรมขึ้นทุก ๆ เดือนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของเราได้ผ่อนคลายความเครียด และได้สนุกสนานกับทุก ๆ แผนกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

New Year Party 23-12-2022
Halloween Party 31-10-2022